สิทธิ์การใช้งาน : ยังไม่ได้ Login
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
กลับไปหน้าแรก | กลับไปเมนูมุมมองผู้ใช้ทั่วไป

รายงานรายชื่อหนังสือประกอบการสอน (ในมคอ.3) สำหรับสำนักวิทยบริการ
คณะ : ภาคการศึกษา : ปีการศึกษา :
ประเภท :
      ตำรา/หนังสือ ประกอบการสอน (ที่ผู้สอนต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อให้)
      ตำรา/หนังสือ ประกอบการสอน (ที่ผู้สอนไม่ต้องการให้จัดซื้อ)


หน้าหลัก | คู่มือ : คู่มือสำหรับนักวิชาการคณะ | คู่มือสำหรับงานประกันฯ | คู่มือทั้งหมด
© Copyright 2011, Ubon Ratchathani University All Rights Reserved..