สิทธิ์การใช้งาน : ยังไม่ได้ Login
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
ข่าวประกาศ ข่าวประกาศทั้งหมด | มุมมองบุคคลทั่วไป | รายงานสำหรับห้องสมุด
การบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2560

การบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเข้าไปกรอกในระบบเดียวกับระบบ REG โดยระบบจะเปิดให้อาจารย์เข้าไปกรอกข้อมูล เมื่อรายวิชาได้ระบุชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจากงานทะเบียนแล้ว ซึ่งจะทำหนังสือแจ้งเวียนและส่งอีเมลเวียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอีกครั้งค่ะ

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 12/07/2017
ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2559
ไฟล์เอกสารที่แนบมา : ปฏิทิน MAPPER 2559.pdf
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 24/06/2016
การได้รับสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบอนุมัติ มคอ.3 - มคอ.6

ขั้นตอนที่ 1 ท่านจะต้องทำการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน UBU TQF MAPPER 

ขั้นตอนที่ 2 ท่านสามารถได้รับสิทธิ์เพื่อเข้าไปตรวจสอบอนุมัติ มคอ.3 - มคอ.6 ได้อยู่ 2 กรณี

      กรณีที่ 1 ท่านสามารถขอสิทธิ์เองได้ โดยเข้าไปที่เมนู "หน้าหลัก -> ขอสิทธิ์เพิ่มเติม" แล้วทำการเลือกสิทธิ์และเหตุผลที่ทำการขอสิทธิ์เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบการขอสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ

      กรณีที่ 2 ทางผู้ดูแลระบบจะให้สิทธิ์ตามผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ณ ปัจจุบัน ดังนี้ ประธานหลักสูตร,หัวหน้าภาค/หัวหน้ากลุ่มสาขาและคณบดี

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 31/10/2013
การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูล มคอ.2 - มคอ.7 ด้วยโปรแกรม UBU TQF MAPPER

พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม UBU TQF MAPPER

ติดต่อสอบถาม : คุณสุภาวดี จันทนุช  

โทรศัพท์ : 045-353131 ต่อ 3176

Email : mapper.ubu@gmail.com

สถานที่ : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 20/12/2016
ดาวน์โหลดไฟล์ Template มคอ.
Tamplate มคอ.2 ป.ตรี : แบบฟอร์ม มคอ.2_ป.ตรี.docx
Tamplate มคอ.2 ป.โท : แบบฟอร์ม มคอ.2_ป.โท.docx
Tamplate มคอ.2 ป.เอก : แบบฟอร์ม มคอ.2_ป.เอก.docx
Date : Dec'02 2020   22:37:28
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 3.238.107.166
TQF Mapper
Login Name :
Password :
© Copyright 2011
Ubon Ratchathani University
Home | คู่มือ : คู่มือสำหรับนักวิชาการคณะ | คู่มือสำหรับงานประกันฯ | คู่มือทั้งหมด
© Copyright 2011, Ubon Ratchathani University All Rights Reserved..